Požehnanie v Kolte

Piateho decembra 2023 v našej farnosti Kolta pri večernej sv. omši páter Jozef Noga požehnal dve kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Zároveň ich aj odovzdal prvým dvom rodinám. Keďže cesta ku tomuto dňu bola dlhá, o to bola krajšia a nezabudnuteľná. Už aj v našej farnosti máme vzácny dar. Panna Mária, rozprestri nad nami svoj ochranný plášť.

Poďakovanie patrí: Pátrovi Irenejovi, Pátrovi Jozefovi Nagymu, pánu farárovi Pavlovi Vaňovi, sestre Márii Gostíkovej.

Pán Boh Vás žehnaj!

 

.