Požehnanie kaplnky v Žarnovici

15. marca 2021 nám náš pán dekan Mgr. Peter Hudec požehnal kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Je to už tretia kaplnka, ktorá bude putovať v našej farnosti. Máme z toho veľkú a úprimnú radosť, že môžeme v našich rodinách privítať Pannu Máriu a vyprosovať si milosti pre nás i pre celý svet.

Mária Popeňažníková

 

zdieľajte - lajkujte :-)