Panna Mária navštívila Samaritánku

Chcem sa s Vami podeliť o veľkú radosť. Zásluhou Vašou a zásluhou Panny Márie naša drahá Matka navštívila
od 22. – 28. marca 2021 Samaritánku – Domov dôchodcov u nás v Žarnovici. Pani riaditeľka sa veľmi tešila, že Panna Mária bola u nich. Všetci mali veľkú radosť. Mali veľmi pekný program s Pannou Máriou. Privítali Pannu Máriu, modlili sa
a poobede sa všetci schádzali a pani riaditeľka im čítala z kníh, ktoré putujú s Pannou Máriou. Pani riaditeľka bola veľmi nadšená a mala veľkú radosť.

Vďaka Ti, Pane Bože, a Tebe, Matka Božia, za dar ktorý sme dostali.

Mária Popeňažníková, Žarnovica