Požehnanie kaplnky v Hornom Vadičove

29.3.2021 sme v našej farnosti Horný Vadičov požehnali kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Za prísnych hygienických  podmienok nám náš p. farár Pavol Mitaš požehnal kaplnku a odovzdal ju aktívnym členom.
Je to už v poradí štrnásta kaplnka v našej farnosti. Úprimné Pán Boh zaplať,  Vám sestričky za vašu službu,
ktorú pre nás robíte.

Ivanka a Viktor Kubaščíkovci

 

 

zdieľajte - lajkujte :-)