Požehnanie kaplnky v Dolnom Kubíne

V piatok 5.3.2021 bola v našej farnosti Dolný Kubín požehnaná tretia kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá bude putovať v mladých rodinách s deťmi. Cítim veľkú milosť, že som mohla byť účastná posvätenia kaplnky Panny Márie. Veľká milosť je aj to, že som ju mohla zo všetkých prihlásených rodín prijať ako prvá do našej domácnosti.

.
Vnímam to ako úžasný dar od Panny Márie; aj toto vstúpenie do členstva ZZM je pre mňa takým vyvrcholením postupného približovania sa k Panne Márii. Od decembra som začala cítiť, ako si ma Panna Mária viac k sebe volá cez iných a cez rôzne situácie, či to bola kniha cez môjho spovedníka Kecharitomene, kniha od kamarátky Boj s ružencom… a oslovenie od sestier vincentiek… Úžasné, cítim veľkú radosť a teším sa na ďalšie zbližovanie a prehlbovanie môjho priateľstva s Pannou Máriou.

Lenka