Požehnanie 17. kaplnky v Oščadnici

3.októbra 2020 sme mali vo farskom kostolíku v Oščadnici fatimskú sobotu. Kaplnka Panny Márie ZM bola počas jej slávenia pred obetným stolom. Modlili sme sa ruženec, spievali sme za každým desiatkom piesne k Panne Márii – takto sme prosili a ďakovali…

Zúčastnili sa aj nové členky ZZM sedemnástej skupinky podomovej návštevy Panny Márie. Na ich tvárach sa dalo čítať šťastie, radosť, láska a už aj hojné požehnanie od samotnej Panny Márie… Zúčastnili sme sa večeradla a slávnostnej sv. omše, pri ktorej sa posväcovala kaplnka Panny Márie, ktorú si z rúk pána farára Rašovca odniesli do svojho domu, kde pobudne týždeň a potom zase poputuje do ďalšej rodiny.

.
Pán farár s láskou a oduševnením povzbudzuje ľudí k tejto mariánskej úcte, k modlitbe s Pannou Máriou. Je nadšený touto formou evanjelizácie v našej farnosti. Nech prinesie do ich rodín zdravie, šťastie, hojné Božie požehnanie, útechu a posilu v bolestiach a ťažkostiach. Pred rokom sme mali česť privítať v našom farskom chráme a mať na celý deň relikviár so srdcom zakladateľa sestier vincentiek, sv. Vincenta de Paul, ktorým sme vďačné za tento apoštolát.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Prosíme, aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú… Oroduj za nás…

Gitka, aktívna členka ZZM