Návšteva vo farnosti Habovka

V nedeľu dňa 13.09.2020 sa na severe Slovenska, v malebnej obci pod Roháčmi, v Habovke, uskutočnila katechéza s prezentáciou a svedectvami Združenia Zázračnej medaily. Bol to náhradný termín, nakoľko z dôvodu pandémie Covid-19 bolo pôvodné plánované stretnutie, ktoré malo byť po Veľkej noci v Nedeľu Božieho milosrdenstva, zrušené.

Farnosť Habovka je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, takže návšteva sestričky Gemmy zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, v čase prípravy farnosti na odpustovú slávnosť, bola obzvlášť milá.

.
Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily nie je v našej obci neznáma, rovnako ako aj Zázračná medaila, ktorú mnohí z nás s úctou nosia, ale bolo veľmi dobré, že sestrička Gemma objasnila genézu jej vzniku, historické okolnosti a hlavne milosti a dary, ktoré nám Panna Mária prisľúbila. Naši farníci sa nevedeli dočkať, kedy aj u nás budú putovné kaplnky s podomovou návštevou Panny Márie. Boli iniciatívni až do takej miery, že ešte pred návštevou sestričky Gemmy vznikol už prvý zoznam záujemcov o putovnú kaplnku.

Katechéza a prezentácia ZZM bola veľmi zaujímavá a v mnohých vzbudila záujem o prehĺbenie informácii nielen o Zázračnej medaile, ale aj o živote svätej Kataríne Labouré, či o svätom Vincentovi de Paul. Veľký záujem vyvolalo aj nové vydanie svedectiev Zázračnej medaily. V závere sa so svojím svedectvom o zázračnom pôsobení Panny Márie vo svojom živote podelila matka siedmich detí z Krušetnice, pani Mária. Celé toto stretnutie bolo požehnaným časom, ktorý prinesie dobré ovocie v našej farnosti.

.
Dňa 4.10.2020 sme s veľkou láskou prijali v našej farnosti Habovka štyri kaplnky so sochou Panny Márie Zázračnej medaily. Posvätené kaplnky sa od tohto dňa stávajú súčasťou nášho života a túžime, aby sa nebeská Matka stala Kráľovnou našich sŕdc. Od tohto času nás bude Ona sama navštevovať v rodinách, kde sme sa ju rozhodli s láskou prijať, aby sme si s dôverou mohli pred ňou otvoriť svoje srdcia a aby sme si tak, ako svätá Katarína Labouré, sadli blízko k nej a porozprávali jej, čo nás trápi, ale aj čo nám robí radosť.

Tento dialóg lásky a dôvery nás určite povzbudí a posilní a pomôže nám premeniť naše životy, aby boli  Bohu na slávu, svetu na osoh a nám na spásu.

Vďaka Ti, Pane!
Eva z Habovky

 

zdieľajte - lajkujte :-)