Požehnanie kaplniek vo farnosti Topoľčianky

V nedeľu 11.10.2020 sme mali slávnosť, na ktorú sme sa veľmi tešili. V našom farskom kostole v Topoľčiankach sa požehnávali 2 kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily – pre Topoľčianky i pre filiálku Hostie. Kaplnky požehnával
P. Jozef Garaj. Požehnanie sa mohlo uskutočniť v obmedzenom množstve ľudí kvôli opatreniam pre Covid 19.

.
Sme veľmi vďační, že Panna Mária bude putovať po rodinách, že sa budeme môcť v tejto ťažkej dobe utiekať pod jej ochranný plášť. Ja sa tomu zvlášť teším, lebo naša farnosť je pútnickým miestom Karmelskej Panny Márie, kde chodí mnoho pútnikov na púť vyprosiť si od nej veľa milostí a teraz si to začnú viac uvedomovať aj naše rodiny. Verím že Panna Mária urobí v našich rodinách a vo farnosti veľa zázrakov. K tomu všetkému nás povzbudil aj páter Garaj
v homílii. Panna Mária je veľmi dobrá Mama, stará sa o každého, veď všetci sme jej deti.

Mária, Topoľčianky

 

zdieľajte - lajkujte :-)