Návšteva vo farnosti Vrútky

V našej farnosti Vrútky sme mali v nedeľu 20. septembra milé stretnutie. Zavítali k nám sestry vincentky. O 15. hodine sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a po nej nám s. Gemma porozprávala o zjavení Panny Márie sv. Kataríne a potom o Združení Zázračnej medaily. Jej rozprávanie bolo pútavé a nám blízke, lebo medailu poznáme a 1 kaplnka Panny Márie už v našej farnosti putuje. Potom nám s. Renáta porozprávala veľa zaujímavých svedectiev z podomovej návštevy Panny Márie, ale aj svedectvá so Zázračnou medailou. Napokon nám porozprávala aj svoje vlastné svedectvo z benzínovej pumpy na Spiši.

.
Po skončení rozprávania pán farár Mgr. Miroslav Hložný požehnal kaplnku a odovzdal ju mamičke, ktorá prišla k oltáru aj so svojimi 2 dcérkami. Na záver nám dal pán farár všetkým požehnanie.

Sme vďační Pánu Bohu za to, že je Panna Mária uprostred nás a chce nás aj naďalej neustále sprevádzať a chrániť na našej ceste života. Veríme, že aj putovanie 2. kaplnky prinesie našej farnosti i každému z nás bohaté duchovné ovocie.

vďaka