Návšteva vo farnosti Čerín

V nedeľu 13. septembra sme v našej farnosti Čerín úctivo privítali sestry vincentky zo ZZM pod vedením sr. Márie Gostíkovej. Sestričky s nami slávili nedeľnú sv. omšu, po nej sa nám v krátkosti predstavili a pozvali na poobedné stretnutie. Boli veľmi príjemné, sálala z nich milota a pokoj.

Poobedné stretnutie sme otvorili radostnými mariánskymi chválami. Sestry rozprávali o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré vo Francúzsku, pripomenuli nám dôležitosť Zázračnej medaily a zoznámili nás s putovnou kaplnkou Panny Márie, o ktorej sme mnohí netušili.

Užitočné vedomosti doplnili ohromnými svedectvami ľudí, ktorí si uctievajú Nepoškvrnenú v putovnej kaplnke. Neskôr sa podelili s nami o medailičky, modlitby, rôzne knihy a následne sme sa zjednotili na modlitbe sv. ruženca v procesii s Pannou Máriu. Deň sme zakončili chutnou grilovačkou a so sestričkami sme sa rozlúčili.

.
Sme nesmierne radi, že sme dostali dar uctievať Pannu Máriu v našich príbytkoch a tým vyprosovať hojnejšie milosti, posväcovať naše domovy, farnosť a duchovne rásť. Túžime sa neustále zjednocovať so srdcom Panny Márie, evanjelizovať našich blízkych a prinášať pokoj a požehnanie do farnosti.

Ďakujeme nášmu duchovnému pastierovi Mgr. Dušanovi Mesíkovi za ochotné prijatie a podporu tohto výnimočného duchovného diela. Veríme, že čoskoro budeme svedčiť o Božích zázrakoch, ktoré nám Panna Mária skrze putovnú kaplnku prinesie a radi sa s nimi podelíme.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Veronika, farníčka z farnosti Čerín