Návšteva farnosti Nedožery – Brezany

Dostali sme pozvanie do farnosti na strednom Slovensku do dedín Nedožery – Brezany, Poluvsie a Pravenec. Naša návšteva sa uskutočnila v nedeľu 4. februára 2018, kde sme sa zúčastnili postupne na sv. omšiach v každom kostole farnosti. V krátkosti sme porozprávali o dare neba – Zázračnej medaile a o apoštoláte ZZM podomovej návšteve Panny Márie – putovnej kaplnke, ktorá po týždni navštevuje rodiny. Po sv. omšiach sme Zázračné medaile všetkým rozdávali. Po poslednej sv. omši pred obedom, sme hneď po požehnaní začali s prezentáciou o Zdužení Zázračnej medaily a svedectvami o pomoci Panny Márie v rodinách, ktoré ju s dôverou prijímu do svojej domácnosti.

Po chutnom obede sme pokračovali v prezentácii v Poluvsí o 14.00 hod. a v Pravenci o 15.30 hod. Zažili sme pekné chvíle s veriacimi tejto farnosti. Veríme, že Panna Mária bude držať svoju ochrannú a pomocnú ruku nad nimi. Nech vyprosí mnohé milosti pre každú rodinu farnosti a najmä pre pána farára Štefana Čunderlíka, ktorý sa starostlivo venuje farnosti a všetkým ľuďom! Ďakujeme pánu farárovi aj všetkým s ktorými sme sa stretli, za láskavé prijatie a dobrotu s ktorou sme sa stretli!

S láskou v modlitbe pamätajú sestry vincentky

.

zdieľajte - lajkujte :-)