Návšteva vo farnosti Štefultov a filiálky Ilija a Banský Studenec

V nedeľu 14. januára skoro ráno sme cestovali do novej farnosti Štefultov, pri Banskej Štiavnici, kde nás pozvali veriaci spolu s pánom farárom Norbertom Ďurdíkom. Je to farnosť v prekrásnom mieste Slovenska, kde sa dá dostať niekoľkým cestami. My sme vyskúšali dve možnosti, keďže bolo trochu nasnežené a poľadovica vrátili nás z najkratšej cesty, že neprejdeme, že je tam v kopci skrížená dodávka. Museli sme sa vrátiť a ísť inou cestou, aby sme prišli včas na sv. omše do farského kostola, a dvoch filiálok Ilije a Banského Studenca.

Pri sv. omši sme v krátkosti oboznámili prítomných o čo ide v Združení Zázračnej medaily a akým požehnaním pre rodiny je apoštolát podomová návšteva Panny Márie. Pred oltárom zostala položená kaplnka Panny Márie s možnosťou prihlásiť sa, ktorí budú mať záujem! Po výbornom obede, na ktorý nás s láskou pozvali sme sa o 15.00 hod. opäť stretli v kostole na prezentácii o zjavení, o združení a zaznelo niekoľko svedectiev ako Panna Mária koná v rodinách, ktoré sa jej odovzdajú a dôverujú Jej. V mnohých sa dejú malé i veľké zázraky! Veľmi ďakujeme za krásne prijatie, spoločenstvo, nech Panna Mária odmení všetkým ich lásku a dobrotu!

.
Vo farnosti Štefultov, ako aj v oboch filiálkach, sa vytvorili celkom tri skupinky ZZM, kde budú putovať kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. V piatok 9. februára 2018 pri večernej sv. omši sa vincentín P. Ondrej Skočík CM prihovoril a na konci sv. omše tieto putovné kaplnky slávnostne požehnal a odovzdal prvým rodinám. Na sv. omši sa zúčastnili mnohí, ktorí prejavili záujem o tento apoštolát a prišli aj zástupcovia z filiálok Banský Studenec a Ilija.

.
V modlitbe pamätajú vďačné sestry vincentky.