Návšteva vo farnosti Kotešová

V nedeľu 30. októbra 2022 bolo vo farnosti Kotešová predstavené Zduženie Zázračnej medaily spolu s apoštolátom Podomovej návštevy Panny Márie. Na pozvanie pána farára Romana Titzeho Združenie prezentovala kotešovská rodáčka sr. Gemma, vincentka z Dolného Kubína, ktorá spolupracuje pri šírení tohto apoštolátu na Slovensku. Pri sv. omšiach povedala niekoľko základných informácii a rozdávala ľuďom Zázračné medaily s novénou.

.
Popoludní o 15,00 hod. sa stretnutie začalo korunkou k Božiemu milosrdenstvu, po ktorom sestrička aj pomocou videoprojekcie zaujímavo a podrobne predstavila Zjavenie Panny Márie sv. Kataríne Labouré, vysvetlila priebeh Podomovej návštevy a povzbudila k úcte, láske a k veľkej dôvere v Pannu Máriu cez svedectvá členov Združenia a povzbudenia viacerých svätcov. Záujemcovia mali možnosť prihlásiť sa a zapísať do pripraveného zoznamu. Farníci si po stretnutí vzali materiály súvisiace so Zázračnou medailou a sv. Vincentom de Paul. Na záver pán farár povzbudil veriacich, aby prijali Pannu Máriu do svojich domácností a zasvätili jej svoje životy.

Veríme, že Panna Mária nám vyprosí potrebné milosti a pritiahne si mnohých členov z našich rodín k svojmu Synovi Ježišovi a bude sa za nás prihovárať, aby sme prišli do neba, kde máme pripravené miesto.

Vďační farníci