Návšteva farnosti BB – Podlavice

Moja osobná skúsenosť s kaplnkou Panny Márie a so ZZM

Bola nedeľa. Prežívala som neskutočne ťažké a náročné obdobie svojho života. Asi tri dni pred touto nedeľou som sa dozvedela jednu veľmi zlú správu ohľadom jedného člena našej rodiny, ktorý sa ocitol vo veľmi zložitej životnej situácii a mala som o neho nesmierne obavy.  Prenikol ma neskutočný strach, čo s ním bude. Okrem toho som sa začiatkom septembra rozhodla pokračovať, resp. znovu začať, doplňujúce univerzitné štúdium, ktoré bolo – popri rodine, práci, domácnosti, starostlivosti o chorých rodičov, ako aj iných povinnostiach – veľmi náročné zvládnuť. Toto všetko na mňa v spomínanú nedeľu doľahlo až natoľko, že som sa psychicky aj fyzicky ocitla na pokraji svojich síl. Hoci bývam dosť blízko, prosila som Pána, aby mi dal len toľko síl, aby som vládala zájsť do Božieho chrámu a vydržala svätú omšu bez toho, aby som ju celú preplakala. Cítila som sa veľmi zničená a vyčerpaná.

.

Až na svätej omši som si spomenula na to, že má byť po svätej omši aj nejaké stretnutie so sestrou zo Združenia Zázračnej medaily. Nevedela som presne, o čo sa jedná … Počula (poznala) som len jednu krátku modlitbu (povzdych), ktorá odtiaľ pochádzala: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“ a počula som už niečo aj o Zázračnej medaile. Počas celej omše, aj prednášky (prednášok) som pozorne počúvala všetko, čo sestra Mária hovorila o Zázračnej medaile, ako aj o svedectvách a zázrakoch, ktoré sa diali. V duchu som prosila Pannu Máriu, našu nebeskú Matku o pomoc, o silu, o zázrak, ktorý bol v mojom (našom) prípade, v danej chvíli naozaj potrebný, aby sa stal.

Na konci svätej omše, ako aj prednášky, som sa ocitla v situácii, ktorá bola pre mňa čarovná. Stála som pri vchodových dverách nášho úžasného kostolíka a drahá sestra Mária naplnená Duchom Svätým a veľkou vnútornou silou, prišla ku mne a poprosila ma o spoluprácu. Hoci som vôbec nevedela, čo presne táto spolupráca, resp. služba, do ktorej ma povolala, znamená, bez rozmýšľania som súhlasila a stala sa vedúcou (druhej) skupiny v našej farnosti. Neskôr som sa začala zamýšľať nad tým, prečo práve mňa si vybrala na túto službu? Či som vôbec hodná takejto pocty? Dodnes neviem odpovede na tieto otázky, ale čo viem je , že v ten deň sa zázraky naozaj stali. Jednak som išla domov celkom svižne, t.j. ľahšia na duši a o pár hodín neskôr som sa dozvedela, že spomínaný príslušník rodiny, za ktorého som sa vrúcne modlila a prosila, sa z najhoršieho dostal.

Verím tomu, že Nepoškvrnená Panna Mária prichádza, aby nás chránila od zla, dáva nám potrebné milosti, aby sme zvládli všetko ťažké, čo nás v živote postretne a vládali so cťou niesť svoj kríž. Nebeská Panna Mária chce a pomáha nám v tom, aby sme dosiahli spásu a aby sme sa raz všetci stretli v nebeskom kráľovstve. Amen.

Adriana

.