Panna Mária pripravuje cestu k Božiemu plánu

Môj život je sprevádzaný Pannou Máriou Zázračnej medaily už od malého detstva. Keď som bola ešte malé dievčatko, u mojej babičky som všade nachádzala svedectvo jej veľkej úcty a lásky k našej presvätej Panne Márii, zvlášť k Pane Márii Zázračnej medaily. Či už to bola šnúrka, ba dokonca nitka ako záložka v knižke, na ktorej bola zavesená medailička, alebo zavesená, či položená medailička na miestach v dome mojej babičky. Medailičku mala pripevnenú na ruženci, zavesenú na klinčeku, vloženú pod matracom v posteli. Z jej rozprávania viem, že ju mala zašitú aj v návlečke vankúša. Moja babička bola veľmi pokorná a vzdelaná v duchovnej oblasti a zvlášť v službe a šírení úcty k Panne Márii. Vedela všetko o Panne Márii Zázračnej medaily. Pre mňa ako malé dievča to bolo veľmi obdivuhodné, že taká jednoduchá žena vie o nej všetko a že tak dobre „pozná“ Pannu Máriu. V detstve mi dala obrázok Panny Márie Zázračnej medaily s modlitbou  so slovami: „Keď sa budeš modliť túto modlitbu a prosiť Pannu Máriu Zázračnej medaily, ona ti všetko vyprosí v nebi.“ Tieto slová mi znejú v srdci akoby som ich práve teraz počula. Často nám hovorievala, aby sme sa modlili a mali v úcte Pannu Máriu.

.

Spomínam si na jednu púť na Starých Horách. Babička nás brávala na púte na Staré Hory. Dnes môžem povedať, že je to naše slovenské Medžugorje. Kto bol na Starých Horách, vie o ružencových schodoch. Na spomínanej púti som mala 10 možno 12 rokov, keď sme sa pokľačiačky na týchto schodoch modlili posvätný ruženec. Vtedy kňaz, ktorý viedol púť, pred začiatkom modlitby posvätného ruženca pri úmysloch povedal, že si máme každý povedať, na aký úmysel budeme obetovať modlitbu posvätného ruženca. Vtedy som svoju babičku poťahala za sukňu slovami, za čo sa ja mám modliť? Jej odpoveď bola jasná, plná lásky ako vždy, so slovami „dieťa moje“ ty sa len modli za dobrého muža. A ja som sa modlila, nevediac, že tento úmysel bude uložený v srdci Panny Márie a s istotou bude vypočutý. Aj keď som vtedy mala tak málo rokov, s detskou dôverou som sa na tento úmysel modlila. A Panna Mária vypočula a vyprosila mi v nebi dobrého manžela. Vyprosila mi dar z neba. Teraz viem, že úctu k Panne Márii mi vyprosila babička. A ja naďalej v mojom živote neraz počas dňa prosím Pannu Máriu o pomoc a ochranu. Každý z našej rodiny, manžel, dcéra aj syn nosia Zázračnú medailu na krku, aj na iných miestach, v peňaženke, v kabelke či ako kľúčenku.

V tomto období prežívame veľmi náročné obdobie. V modlitbách nielen posvätného ruženca, ale aj v mnohých povzdychoch vyslaných k Panne Márii, sme nášho syna vkladali do toho najmilujúcejšieho srdca – do Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Panna Mária Zázračnej medaily a Karmelská Panna Mária zachránila nášho syna z nebezpečenstva smrti. Ona na naše príhovory stála pri ňom, držala ho vo svojom náručí. Pán Boh mu posielal každodenne tú najlepšiu ochranu a pomoc.

Po návrate syna z nemocnice v júni tohto roku si Panna Mária pripravila čas na ďalšie naplnenie Božieho plánu, prísť do našej farnosti s putovnou kaplnkou. Moja priateľka, s ktorou sme sa spoznali cez osobnú úctu k sv. Rite, ma oslovila, či chcem prísť na stretnutie do ich farnosti, že sestra Mária vincentka z Nitry, bude predstavovať putovnú kaplnku Panny Márie a Zázračnú medailu Panny Márie. Hneď som toto pozvanie prijala a považovala som ho ako pozvanie od Panny Márie, pretože Ona už v tejto chvíli vedela, aký je plán nášho milujúceho Otecka v nebi. Na stretnutí hovorila sestra Mária o Panne Márii s takou láskou, úctou a nadšením. Povedala toľko svedectiev o vymodlených milostiach, že mi od radosti neustále stekali slzy po lícach pri pomyslení, aká je Panna Mária milujúca mamička. Ona, ktorá vypočuje aj tú najtichšiu prosbu v srdci svojho dieťaťa a prinesie ju vo svojich dlaniach nášmu dobrotivému Bohu. Aj počas tohto stretnutia som ďakovala za záchranu nášho syna, že Ona ho držala vo svojom náručí v tých najťažších chvíľach. Chválila som nášho Pána, že On je verný a dobrý Pán, že On poslal Pannu Máriu k môjmu synovi.

Na spomínanom stretnutí som sa hneď zapísala do zoznamu o putovnú kaplnku pre našu rodinu. A kaplnka prišla v tom najkrajšom čase do našej rodiny. Dcéra so snúbencom mali prijať sviatosť manželstva a práve v tomto radostnom čase bola s nami aj naša drahá mamička Panna Mária s putovnou kaplnkou. Svojou prítomnosťou žehnala celú našu rodinu. Ja som mala v tomto čase veľké problémy so srdiečkom, tri dni pred svadbou som preležala v posteli, návštevy lekárov EKG a podobne. V piatok to vyzeralo, že nie som schopná ísť na svadbu, ktorá mala byť nezvyčajne v nedeľu, v Pánov deň. Tak som dúfala, že zvládnem ísť aspoň na sv. omšu. A Panna Mária sa postarala o všetko. Pod ochranou Panny Márie a vyprosenými milosťami, ktoré nám posielala cez lúče milostí, to bola nádherná svadba, na ktorej som bola účastná bez akýchkoľvek ťažkostí.

Vrátim sa však k spomínanému stretnutiu so sestrou Máriu. Počas tohto stretnutia som mala túžbu rozprávať sa so sestrou Máriou, aby som jej povedala, že v našej rodine je toľko vyprosených milostí, toľko dotykov Božej lásky. Každý deň, každý moment je darom vyproseným od Panny Márie pre našu rodinu. V srdci som mala tiež túžbu, aby Panna Mária a putovná kaplnka prišla aj do našej farnosti. A Panna Mária vypočula moju túžbu. Dohodli sme sa na zorganizovaní stretnutia. Všetko dopredu s materinskou láskou s istotou pripravila Panna Mária. Keď som hovorila s kňazmi, náš pán dekan bol nadšený a nevedel sa dočkať, kedy príde putovná kaplnka do našej farnosti, a tak sa mohol dohodnúť termín návštevy sestry Márie zo Združenia zázračnej medaily z Nitry. Celú prípravu sme s manželom a synom ponúkli kňazom ako službu, že všetko pripravíme na príchod toho najvzácnejšieho hosťa, našej drahej mamičky, na príchod Panny Márie.

V nedeľu 6.11.2022 naša farnosť privítala sestru Máriu aj s dvomi putovnými kaplnkami. Možno majú mnohí podobné skúsenosti ako my. Keď sa deje niečo také nádherné a požehnané, prichádza aj veľa prekážok k zamedzeniu šírenia dobra, k zamedzeniu šírenia úcty k Panne Márii, prekážok súvisiacich so šírením Božej lásky. Tak aj u nás. Tri dni pred príchodom kaplnky Panny Márie do našej farnosti manžel ochorel na covid, všetko ostalo s prípravami na mňa a na syna. V nedeľu ráno mal už vysoké horúčky aj môj syn. Všetko bolo zorganizované, takže ostatné náležitosti a starostlivosť o sestru Máriu prevzali naši úžasní kňazi. Keďže bolo potrebné presúvať sa v našej farnosti na tri sväté omše, všetko zvládli aj bez našej pomoci. Môj syn mal už v nedeľu ráno 40-tky horúčky, ktoré ani po dvanástich hodinách s paralenom a zábaloch, či vlažných sprchách neklesali. Synovi som dala do ruky červený škapuliar a malú modrú medailičku na nočný stolík. Keď syn zaspal, škapuliar som mu vložila na hruď pod pyžamo. Tiež sme mu zmenili podľa rady pohotovosti paralen za brufen. Verím, že Panna Mária sa na naše príhovory postarala aj o to, aby lieky zabrali, a postarala sa aj o vysoké horúčky. Keď sa syn zobudil, prvý krát sme mu namerali horúčku pod 38 stupňov. Odvtedy sa stav začal zlepšovať. Napriek tomu v pondelok na teste vyšiel pozitívny výsledok synovi a v utorok aj mne. Kaplnka bola ešte len v našej farnosti, ani nie v našej domácnosti, a Panna Mária sa už o nás postarala a nielen o našu rodinu, ale aj o celú farnosť. Nikto, s kým som sa stretla, nikto neochorel na covid. Po týždni choroba úplne prešla a po skončení karantény môj manžel so synom priviezli do našej farnosti ďalšie tri kaplnky. Už teraz sa tešíme na slávnostné vysvätenie a vyslanie kaplniek do domácností. Nech sú všetky vymodlené zázraky na Božiu oslavu. Vo všetkom, v každej rodine a v každom uzdravení, nech sa oslávi Pán, aby sme mohli naďalej svedčiť o Jeho dobrote, láske a vernosti. Aby sme pocítili uzdravujúcu moc Pána Ježiša skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Aby sme mohli šíriť úctu k Panne Márii a v prvom rade, aby sme nezabudli byť vďační za všetky dobrodenia Pánove. Aby sme boli verní a vytrvalí v modlitbe a v úcte k Panne Márii Zázračnej medaile, aby nám Ona vyprosovala potrebné milosti u svojho milovaného syna Ježiša Krista.

Na záver spomeniem jednu peknú myšlienku svätého Pátra Pia. Svätý Páter Pio raz povedal, keď prosíte Pannu Máriu: „Skry nás pod svoj ochranný materinský plášť a urob nás neviditeľnými pred nepriateľom,“ nie je to len taká obyčajná modlitba, ale vtedy nás Panna Mária skutočne prikryje pod svoj ochranný plášť a urobí nás naozaj neviditeľnými. Každý deň zverujem svoje deti, manžela rodinu a všetkých pod ochranný materinský plášť Panny Márie a pod jej ochranu. Ona nás robí neviditeľnými pred nepriateľom, jej Nepoškvrnené Srdce nad všetkým víťazí. Ona sa s láskou stará. Naša rodina je toho dôkazom.

Alenka

.