Požehnanie kaplniek vo farnosti Zlaté Moravce

10. novembra 2022 bola pre našu farnosť v Zlatých Moravciach veľká slávnosť. Do farnosti prišiel požehnať dve podomové kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily úžasný novokňaz Patrik Boržecký z rehole sv. Vincenta de Paul. Svätú omšu odslúžil s veľkou dôstojnosťou. Homília bola zameraná na našu Pannu Máriu. Dozvedeli sme sa, že k nám, do našich rodín, príde nebeská Maminka pripravená načúvať našim prosbám. Páter odovzdal kaplnky mladým rodinám, ktoré si ju v náručí odniesli do svojich domovov.

.

Úprimne ďakujeme, v mene všetkých nových členov ZZM, že Panna Mária mohla prísť k nám a veríme, že prinesie pre všetkých hojné Božie milosti.

Mária Demová (koordinátorka)