Duchovná obnova ZZM v Stupave

V sobotu 12. novembra 2022 v našej farnosti prebiehala duchovná obnova pre členov Združenia Zázračnej medaily s duchovným otcom Ľudovítom Gabrišom a sr. Gemmou, vincentkou. Program bol veľmi pestrý a zaujímavý. Okrem našej Stupavskej farnosti boli prítomní ľudia z 12 – tich farností, zo Záhoria, Trnavy a z Bratislavy.

.

Začali sme spoločne radostným ružencom, po ktorom nasledovala prvá z troch prednášok o. Ľudovíta. Mali sme čas ticha pred Sviatosťou oltárnou a zamysleli sme sa aj nad svojou dôverou v Božiu prozreteľnosť. Počas mariánskej sv. omše sme prinášali obetné dary spolu s našimi prosbami a úmyslami, ktoré sme tak odovzdali na oltár, do Božích rúk. Na záver duchovnej obnovy sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a mali sme možnosť sa oboznámiť so vznikom a históriou ZZM.

.

Duchovná obnova bola pre nás veľkým duchovným povzbudením a požehnaním pre naše spoločenstvo a našu farnosť. Prednášky boli veľmi poučné a praktické pre náš duchovný život. Veľmi nás potešilo, že nám sr. Gemma spracovala a poslala ich nahrávky.

vďačná Janka, koordinátorka ZZM

1. prednáška DO ZZM Stupava o. Luigi – TU
2. kázeň DO ZZM Stupava o. Luigi – TU
3. prednáška DO ZZM Stupava I. – TU
4. prednáška DO ZZM Stupava II. – TU

.