Návšteva farnosti Bratislava – Dlhé diely

13. novembra naša farnosť Narodenia Panny Márie na bratislavských Dlhých dieloch bola poctená návštevou drahej sestry Márie zo Združenia Zázračnej medaily sestričiek vincentiek z Nitry. Návšteva sa niesla v duchu rozšírenia úcty k našej milovanej Panne Márii Zázračnej medaily medzi ďalšími mladými rodinami. Sestra Mária so zápalom a vrúcnou láskou rozprávala zvedavým a hladným dušiam o podomovej kaplnke Panny Márie, o počiatkoch vzniku šírenia úcty k Panne Márii Zázračnej medaily, o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré ako aj o posolstve raziť a šíriť medailu nielen vo Francúzsku, ale v celom svete. Pútavé rozprávanie so zápalom v srdci odznelo na 3 ranných svätých omšiach.

.

Zazneli svedectvá o zázrakoch zo šírenia Zázračnej medaily medzi ľuďmi, o uzdraveniach, obráteniach zatvrdnutých duší. V podaní slov sestry Márie to prinieslo veľký záujem rodín prijať k sebe Matku Božiu. A tak sa Dlhé diely tešia z troch podomových kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily.

Som vedúcou 1. skupinky podomovej kaplnky a veľmi sa teším z tohto diela. Túžim sa stať súčasťou tejto veľkej rodiny Panny Márie, ktorá pomôže priniesť Matku Božiu tam, kde Slnko nesvieti.

Andrea

.