Požehnanie kaplniek vo farnosti Lednica

Mala som veľkú túžbu prijímať kaplnku Panny Márie v našej rodine. Bolo to pre mňa dlhé čakanie na nebeskú Mamičku, a predsa táto túžba sa naplnila v nedeľu 6. novembra 2022 a ja som s radosťou z rúk otca Jozefa Nogu CM vo farskom kostole Lednica prevzala kaplnku Panny Márie. Predtým, ako odovzdal 3 kaplnky do našich rodín, ich požehnal. Táto nedeľa nebola ako každá iná. Cítila som neuveriteľný pokoj v kruhu svojich najbližších a prajem tento pokoj celému svetu. Ďakujem Pánu Bohu, že môžeme mať u nás doma kaplnku Panny Márie, ako Ježiš povedal svojmu obľúbenému učeníkovi: „Hľa, tvoja matka.“

.

V nedeľu 13. novembra bola vo farnosti Lednica opäť po týždni slávnosť, na ktorej bola požehnaná putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily už druhá pre našu obec, štvrtá pre našu farnosť. Pred týždňom boli požehnané tri už spomínané kaplnky, dve pre filiálku Kvašov a vtedy jedna pre Lednicu. Osveta urobila svoje a Panna Mária si pritiahla ďalšie rodiny, tak ku nám od sestričiek vincentiek putovala ďalšia kaplnka, ktorá bola požehnaná práve v túto nedeľu o 8,oo hod. na sv. omši dp. Michalom Melišíkom z UPC Žilina. Prevzala ju Ivanka Kislanová, vedúca tejto skupinky a prečítala Modlitbu prijatia. Sme veľmi radi, že Panna Mária bude putovať po našich rodinách a rozdávať pokoj, lásku, radosť, požehnanie, nielen rodinám, ale celej našej farnosti a bude nám pomáhať pri obnove našej farnosti. Tam, kde prichádza Mária, odchádza hriech.

S touto nádejou sa lúčime s Vami a ďakujeme za to, že i my sme dostali milosť, že Panna Mária môže prebývať s nami a privádzať nás bližšie k svojmu Synovi. Vďaka za to, že môžeme patriť do Združenia zázračnej medaily Panny Márie.

Vďační veriaci z Kvašova a Lednice

 

.

zdieľajte - lajkujte :-)