Požehnanie kaplniek vo farnosti Nitra Kalvária

V nedeľu 7. júla 2024 navštívil našu farnosť Nitra – Kalvária o. František Honíšek CM, ktorý na svätej omši o 9:00 hod. požehnal pre našu farnosť dve putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. O. František nás povzbudil, aby sme k Panne Márii prichádzali nie masovo, ale každý v jednoduchosti osobne s otvoreným srdcom. Panna Mária nás naučí modliť sa a v modlitbe poznávať svojho Syna. Panna Mária ako naša Matka je tu pre každého jedného z nás osobne. A práve cez putujúcu kaplnku Panny Márie budeme môcť v našich rodinách zažiť ten blízky kontakt s Máriou.

Veríme, že táto jej prítomnosť v našich domovoch nám pomôže, aby naše srdcia nezostali prázdne, ale aby sa naplnili pokojom a hlbokou vierou. Pod jej ochranou nech sme v bezpečí pred každým hriechom a nešťastím.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Lucia