Požehnanie kaplnky vo farnosti Doľany

V dňoch 21 – 23.6.2024 sme boli na výlete v Olomouci. Práve ten víkend navštívil našu dedinku Doľany pri Pezinku náš rodák P. Augustín Slaninka CM, ktorý mal v nedeľu 23.6. 2024 posvätiť putovnú kaplnku Panny Márie. Keďže sme sa chceli zúčastniť požehnania, vyrazili sme skoro ráno domov. Cestou sme 3x poblúdili. Už všetko nasvedčovalo tomu, že to nestihneme. Pomodlili sme sa a akoby zázrakom sme dorazili práve včas a všetko sme stihli.

Svätá omša bola prekrásna. Pekné povzbudivé slová a motivačná kázeň plná svedectiev P. Augustína Slaninku oslovila mnohých ľudí. Hneď sa nahlásili ďalšie 2.rodinky do našej skupinky. Lucka Zajíčková, ktorá ako prvá prijala kaplnku Panny Márie, sa nádherne pomodlila modlitbu prosby. Kaplnku si niesla ako poklad a tak si ju tisla k srdcu, až to nejedného v kostole dojalo k slzám. Verím, že Panna Maria urobí v ich rodine zázrak uzdravenia. Bola to opäť nedeľa plná lásky, Božieho požehnania a pokoja.

Pán Boh zaplať Augustínovi Slaninkovi, sestre Márii a celému ZZM

Milena Zajacová