Požehnanie kaplniek vo farnosti Jelenec

Myslím, že každý z nás má pocit, že nežijeme v dobrej dobe. Nebezpečenstvo sa na nás valí zo západu aj východu. Na naše deti a mládež útočí zlo z mobilných telefónov. Starí rodičia zostávajú osamotení a nepochopení. Diabol sa nás snaží rozdeliť politickými názormi, národnostnými rozdielmi, neverou v manželstve… V domácnostiach už niekedy nie sú rodiny, ale zhluk ľudí, ktorí nemajú inú možnosť... Viera a náboženstvo je pre mnohých ľudí už iba pekný folklór. Pociťujeme strach, čo bude ďalej.

Pokoj, pokoj, pokoj! Nepoškvrnené Počatie prichádza do tohto zmätku a nepokoja. Ako odpoveď na všetky problémy a ťažkosti. Do Jelenca prišla k nám nečakanou cestou, ale ako vyslyšanie mnohých modlitieb. Túžba po pomoci Panny Márie Zázračnej medaily je u nás taká silná, že po príhovore sestričky Márie zo Združenia Zázračnej medaily sa prihlásili rodiny, ktorým nepostačuje jedna kaplnka Panny Márie.

V nedeľu 2. júna nám P. František Honíšek CM posvätil dve kaplnky Panny Márie a prvé dve rodiny si ich prevzali do svojich domácností.

Presvätá Panna, zasväcujeme Ti farnosť Jelenec so všetkými rodinami a s naším farárom dôstojným pánom Františkom! Vstúp do všetkých našich problémov, žiaľov a strachov. Riaď naše myšlienky, slová i konanie. Nech úcta k Tebe, Svätá Panna, a k tvojmu Synovi u nás rastie.

Andrea Kresťanová