Návšteva P. Márie vo farnosti sv. Jozefa v Čadci

Nedeľa 9. júna 2024 bola veľmi vzácnym a radostným dňom pre našu farnosť sv. Jozefa-robotníka v Čadci na sídlisku Kýčerka. Sestrička vincentka – Alena Jurkyová nás navštívila, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily a kaplnku našej Nebeskej Matičky. Naša farská rodina už túžobne čakala na tento deň. Po pozvaní sestričky do našej farnosti pán farár Marek Rybanský vyhlásil na sv. omšiach, že budeme mať vo farnosti Združenie Zázračnej medaily spolu s putovnou kaplnkou. Na nástenky sme dali oznamy o Podomovej návšteve Panny Márie, postupne sa prihlásili mnohé rodiny, ktoré túžia prijať Kaplnku do svojho domova a čakali sme v modlitbách na túto vzácnu chvíľu. V deň návštevy sr. Alenky bolo všetko tak krásne pripravené, že som ani netušila, aký krásny deň nám Panna Mária nachystá a ako si to všetko Ona vedie – výzdoba v kostole bola krásna, biela s ľaliami (zo svadby), v 1. čítaní na sv. omši zazneli slová: “Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu… (Gn 3), dokonca aj v prosbách veriacich boli slová o Panne Márii: “Aby sme pod ochranou Panny Márie premáhali zvody diabla a úplne sa zriekli jeho skutkov, prosme Pána.” “Aby sa v našich rodinách ujal nábožný zvyk pravidelne a spoločne sa modliť, prosme Pána.”

Pri sv. omšiach nám sr. Alena v krátkosti predstavila Združenie Zázračnej medaily, hovorila o Panne Márii ako o Matke, ktorá klope na domovy svojich detí, aby ich mohla navštíviť a v spoločnej modlitbe byť s nimi. Sestričkin radostný úsmev, láska a pokoj, ktoré z nej vyžarujú, sa dotkli mnohých sŕdc. Všetkých pozvala na stretnutie o 15.00 hod. do nášho kostola. Po obede a krátkom oddychu sme sa teda opäť stretli, spolu s pánom farárom Marekom, ktorý sa s nami pomodlil Korunku Božieho Milosrdenstva. Potom sestrička predstavila Združenie aj s videoprezentáciou, prihovoril sa nám pán farár, zazneli aj svedectvá a otázky ľudí.

 

Keď sr. Alenka hovorila o tom, že Panna Mária klope na dvere našich domovov, krásne to symbolizuje náš kostol, kde sa stretávame. Naša farnosť je takou veľkou rodinou, ktorá sa pravidelne schádza pri spoločnom stole v chráme – tam sa predsa cítime ako doma, v bezpečí. A prvým domovom, na ktorý zaklopala Panna Mária so svojou Kaplnkou, bol práve náš kostolík svätého Jozefa-robotníka. Pán farár Marek je naozaj ako náš otec – sprevádza nás vo všetkých našich životných situáciách, stará sa o svoju farskú rodinu, kostol, okolie a prežíva s nami život vo farnosti.

Ľudia prijali túto návštevu s nadšením, zapisovali sa, mnohí prichádzali za sestričkou s otázkami, mali záujem o Zázračnú medailu i letáčiky o ZZM, škapuliare Panny Márie. Bolo krásne vidieť, ako po sv. omšiach ľudia vychádzajú z kostola s letáčikmi a radostne sa o tom rozprávajú. Prichádzali i celé rodinky s menšími deťmi, čo bolo pre mňa veľmi povzbudivé, že naša viera a úcta k Matičke Božej sa odovzdáva ďalšej generácii. Mám v srdci veľkú radosť z tejto návštevy, teším sa, že aj naša farská rodina bude členom ZZM. Doteraz sa zapísalo 115 rodín a verím, že postupne budú pribúdať ďalšie. Veľmi sa tešíme na ten deň, keď Panna Mária začne putovať po našich domovoch a vyprosí mnohé milosti a požehnania pre celú farnosť sv. Jozefa. Aj jej prečistý ženích sa bude s ňou prihovárať za rodiny Kyčerky. Nášho patróna máme vo veľkej úcte a vieme, že kde je Panna Mária, tam je i svätý Jozef – opora rodín.

V modlitbách pamätáme na sr. Alenku, sestry vincentky i celé Združenie Zázračnej medaily, s vďakou Pánovi za toto nádherné dielo, ktoré nás všetkých spája pod ochranou našej Nebeskej Mamičky Márie. Alena z farnosti sv. Jozefa – robotníka