Návšteva farnosti Kolta

V nedeľu 22.októbra 2023 sme mali možnosť privítať v našej farnosti Kolta rehoľnú sestru Máriu zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre. Pútavo a zaujímavo nám rozprávala o živote sv. Kataríny Labouré, o jej stretnutí s Pannou Máriou, o histórii vzniku Zázračnej medaily. Svedectvá a príbehy zaujali malých i veľkých poslucháčov. Cieľom stretnutia bolo predstaviť podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. Patrí jej veľké ďakujeme.

Okrem informácií zanechala v našich srdciach pokoj, lásku a nádej.
Ingrid Smýkalová

.

zdieľajte - lajkujte :-)