Formácia AČ ZZM v Nitre

V dňoch 27.10. až 29.10.2023 sa konal v Nitre prvý formačný blok A pre záujemcov o aktívne členstvo v ZZM. Hoci sme boli z rôznych kútov najmä západného Slovenska, veľmi rýchlo medzi nami zavládla rodinná atmosféra, cítili sme sa naozaj ako deti jedného Otca a jednej Matky. Určite k tomu prispelo nádherné prostredie domu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, jeho okolia a, samozrejme, aj láskavé prijatie sestričiek.

Každý deň nás čakal veľmi zaujímavý program naplnený modlitbou, svätou omšou, prednáškami, rozhovormi o  skúsenostiach z fungovania skupiniek v našich farnostiach.

Prednášky sestričky Renátky boli zamerané najmä na úctu k Panne Márii, dôležitosť modlitby, dôvery, odovzdanosti sa Bohu i Nebeskej Matke. Pannu Máriu máme detsky milovať tak, ako dieťa ľúbi svoju mamičku. Panna Mária nás naučí milovať aj jej Syna Ježiša Krista.

.

Prednášky pátra Jozefa Nogu boli zamerané skôr na fungovanie a štatúty ZZM. Dozvedeli sme sa veľa nového o tom, ako združenie vzniklo, aký má pôvod, charakter, aké sú jeho ciele, prostriedky, duch, aké sú práva a povinnosti jeho všeobecných a aktívnych členov, aké sú čnosti združenia, ktoré by sme si mali osvojiť aj my.

Domov sme sa vracali naplnení láskou, radosťou, túžbou prinášať ľuďom Krista podľa príkladu Panny Márie.
Už teraz sa všetci tešíme na formačný blok B.

Pán Boh zaplať všetkým zúčastneným za tento požehnaný čas…
Elena

.