Články

Návšteva v Kremnici

Boli sme pozvané aj do farnosti Kremnica. Naša návšteva sa uskutočnila 10. januára 2016 na sviatok krstu Pána Ježiša. Zúčastnili sme sa štyroch sv. omší; dve v Kremnici a dve vo filiálkach Lúčky a Kopernica, kde sme v krátkosti oboznamovali veriacich o Zázračnej medaile, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomová návšteva Panny Márie. Čítať viac . . .

Tretí formačný deň v Oščadnici

Na začiatku Svätého roka milosrdenstva a prelome starého roka s novým rokom a po krásnom sviatku Zjavenia Pána sme sa tešili na 3. formačný deň pre aktívnych členov ZZM Panny Márie. Hneď ráno o 8.30 hod. sme privítali naše sestričky Renátu a Gemmu a ďalších členov z okolitých dedín. Vždy sa tešíme na tieto krásne Čítať viac . . .

Druhý formačný deň v Oščadnici

Náš 2. formačný deň bol pre nás opäť veľkým prínosom. Deň sme začali spoločnou modlitbou, aby sme, vedení Duchom svätým a Pannou Máriou, obohatili svoj duchovný život. Pokračovali sme prezentáciou o zjaveniach Panny Márie z Fatimy a z Medžugorie, ktoré nás povzbudili, aby sme sa veľa modlili za kňazov a zasvätené osoby. Nepoškvrnené Srdce Panny Čítať viac . . .

Prvý formačný deň v Oščadnici

Dňa 17.11.2015 sme prežili prvý formačný deň budúcich aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily na Kysuciach v obci Oščadnica. Bol to jeden Bohom požehnaný deň, ľudia boli nadšení, zahrnutí Božou láskou a milosrdenstvom. Celý program sa niesol v mariánskom duchu. Predstavenie samotných prednášajúcich, aj poslucháčov bol milý, srdečný a vrúcny. Kultúrny dom bol miestom, kde sa Čítať viac . . .

Stretnutie aktívnych členov v Nitre

V nedeľu 15.11.2015 sa konalo v Nitre na Šindolke stretnutie aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily. Cieľom a poslaním stretnutia bolo hlbšie prehĺbenie sa vo vzťahu k Panne Márii a odovzdávanie si skúseností a svedectiev, či už zo svojich vlastných zážitkov alebo zo svojho okolia, ako pôsobí Panna Mária v rodinách kde ju s úctou prijímajú, Čítať viac . . .

Duchovné cvičenia vo Svite

Rozhodnúť sa ísť na duchovné cvičenie a nájsť si aj čas, je mnohokrát zložité v dnešnom uponáhľanom svete. Práve toto stíšenie sa s Bohom nám otvára priestor a nové smerovanie, ako a kam by sme mali ísť a hlavne s kým kráčať. Mnoho podnetné myšlienky a úvahy, či rozjímania nad Božím slovom nás sprevádzali aj Čítať viac . . .