Duchovné cvičenia vo Svite

14. – 16. októbra 2016 sa uskutočnili duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily vo Svite.
Exercitátorom bol páter Pavol KAVEC, kňaz Misijnej spločnosti. Tu je pár spomienok:

Ave Mária!
„Budem si rada pripomínať tie nádherné chvíle, ktoré sme prežili. Bol to zážitok, ktorý ma veľmi povzbudil, najmä teraz, keď prežívam ťažké chvíle po strate svojho manžela. Prosím zahrňujte ho do svojich modlitieb.
Ešte raz Pán Boh zaplať za všetko.“
Beáta

„Pozdravujeme sestričky, ktoré nám pripravili DC vo Svite. Hoci sme už neboli posledný deň, vypočuli sme si od duchovného otca Pavla Kavca CM, krásne príbehy svätých, rôzne úvahy a vysvetlenia, informácie z pútnických miest. Adorácie a spoločné modlitby boli obohacujúce. Vrátili sme sa veľmi potešené. Bohu vďaka za Vašu prácu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.“
Mária, Mária a Monika

„Touto cestou by som sa chcela poďakovať za duchovné cvičenie. Predovšetkým pátrovi Pavlovi, našim sestričkám sr. Gemme, sr. Renáte aj sr. Márii. Pán Boh zaplať za povzbudivé slová plné lásky, za milostivý čas, ktorý sme mohli spolu prežívať v dnešnej uponáhľanej dobe. Všetci máme čo vylepšovať, zdokonaľovať, modliť sa v prvom rade za svoje obrátenie a všetky ťažkosti, skúšky, choroby, kríže prekonávať spolu s Pannou Máriou. Budeme sa učiť a začínať nový deň s Božou pomocou v sile a svetle Ducha Svätého, aby v každej rodine sme boli jasnou hviezdou pre všetkých, úprimné Pán Boh zaplať!“
Anna

„S modlitbou posvätného ruženca na perách, vyberme sa každý deň do boja, aby bol ten svet lepší a krajší.“