Návšteva vo farnosti Dubnica nad Váhom

Naša návšteva vo farnosti Dubnica nad Váhom

Na začiatku prázdnin v nedeľu 10. júla 2016 v popoludňajších hodinách sme sa stretli s farníkmi Dubnice nad Váhom, ktorí túžili prijímať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojej domácnosti a spolu s Máriou sa modliť a vyprosovať si potrebné  milosti pre svoje rodiny. Cez prezentáciu sme porozprávali o pôvode celého tohto diela Panny Márie a porozprávali niekoľko svedectiev pre povzbudenie k dôvere a láske k Panne Márii.

foto z nášho stretnutia – doplníme

Na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra 2016 sa v našej farnosti uskutočnilo požehnanie 7 putovných kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily P. Jozefom Garajom CM, čím sa začalo pôsobenie Združenia Zázračnej medaily v Dubnici nad Váhom.

Jedna kaplnka putuje medzi približne 25 rodinami a jednotlivcami našej farnosti. Keďže v našej farnosti je 7 kaplniek, do združenia je zapojených takmer 180 rodín, jednotlivcov alebo osamelých ľudí. Prijímajú kaplnku Panny Márie, aby sa viac venovali osobnej a spoločnej modlitbe a zasväcovali seba a svoje rodiny Panne Márii a prosili o milosti na jej príhovor. Aby sa stala skutočnosťou myšlienka sv. Jána Pavla II.: „Rodina, ktorá sa spolu modlí zostáva jednotná.“


.
sestry vincentky a farníci

 

zdieľajte - lajkujte :-)