DC a prijatie do aktívneho členstva – Orava

Po účasti na polročnej duchovnej formácii pre členov ZZM v Lokci a duchovných cvičeniach v Ústí na Orave
1.- 3. júla 2016 sme sa spolu s mojim manželom stali aktívnymi členmi Združenia Zázračnej medaily. Počas formačných stretnutí sme si prehĺbili osobný vzťah a úctu k Panne Márii. Ona nás vychováva k pokore, ktorá je základom premeny nášho života.

Pokora má vychádzať z nášho vnútra – zo srdca. Je to veľká milosť, že sa spolu s manželom môžeme spoločne podporovať v úcte Panny Márie a môžeme viesť k tomu aj naše deti. Duchovné cvičenia v tichu nám vytvárali priestor
pre duchovné stretnutie s Bohom. Len ja a Boh, ktorý je večný pokoj. Silencium bolo takmer pre všetkých veľmi ťažké dodržať. V prednáškach nám bola priblížená téma dôležitosti odpustenia, bez ktorého nie je žiadna budúcnosť. Odpustenie pramení v Božom milosrdenstve a mení naše srdce. V ďalších prednáškach sme sa mohli nadchnúť pre Pannu Máriu a nechať sa ňou viesť. Ona nás učí úplnej odovzdanosti sa Bohu a čo najväčšej dôvernosti. Prijíma nás všetkých za svoje deti.

Po ukončení duchovných cvičení sme sa pri slávnostnej svätej omši stali aktívnymi členmi Združenia Zázračnej medaily a zasvätili sme sa Panne Márii. Od tejto chvíle chceme robiť všetko s Pannou Máriou a chceme si s Ňou budovať osobný vzťah. Každý deň chceme odteraz začínať a končiť modlitbou: Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

manželia Andrea a Vlado z Oravskej Lesnej