Duchovné cvičenia v Nitre

Na duchovných cvičeniach pre členov ZZM v Nitre sme sa stretli 10.-12. júna 2016, ktoré viedol páter Ondrej Skočík CM. Opäť sme vytvorili krásne spoločenstvo, obohatili sme sa a povzbudili do ďalších dní života skrze prednášky a modlitbu. Zúčastnilo sa nás 30 členov združenia z 15-tich farností.
„Chcem sa Vám poďakovať za duchovné cvičenia, lebo sme boli zase chvíľu v nebi…“

Jana