Formačné dni v Lokci

V sobotu 28. mája 2016 sme sa po mesačnej pauze opäť stretli na formačnom dni v kultúrnom dome v Lokci. Tešili sme sa na spoločné stretnutie, na prednášku, ktorú nám pútavo predniesla sr. Renáta, preberali sme zásady kresťanského života – pokoru a rozprávala nám aj o daroch neba červenom a zelenom škapuliari.

Pozerali sme svedectvo pán Ševčíka, ktorý sa obrátil a uzdravil z praktizovania psychotroniky a okultizmu. Preberali sme s týmto súvisiacu tému prvé Božie prikázanie. Dať Bohu prvenstvo v mojom osobnom živote, priľnúť k Bohu, Ježišovi Kristovi aj cez úctu k Panne Márii. Oodmietnuť všetko, čo súvisí s poverou, mágiou a vkladaním dôvery do iných vecí a predmetov! Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Mali sme stretnutie bez kňaza, tak sme na sv. omšu išli večer s farnosťou. Po nej sme sa pomodlili radostný ruženec, navečerali a ukončili stretnutie.

Tretí formačný deň

 

Tento krát sme mali dva formačné dni spojené v jeden víkend, takže 4. formačný deň bol v nedeľu 29.5.2016.
Pozerali sme prezentáciu, kde sa hovorilo o súvislostiach posolstva z Fatimy a v Medžugorie. Veľmi pekne tu bola vyzdvihnutá nutnosť, zasväcovať sa Panne Márii, zvlášť v tejto ťažkej dobe. Zasväcovanie sa Panne Márii je dôležité aj pre aktívnych členov združenia. Sr. Renáta sa s nami podelila krásne myšlienky v prednáške o Nepoškvrnenej a jej medaile. Zúčastnili sme sa na sv. omši, ktorú celebroval P. Ondrej Skočík CM. Po chutnom obede, ktorý nám stihli počas stretnutia navariť naši členovia – šikovní kuchári, nasledovalo vysvetľovanie štatútov združenia s P. Ondrejom. Bohatý program sme zakončili korunkou k Božiemu milosrdenstvu, slávnostným ružencom a zasvätením sa Panne Márii!

Štvrtý formačný deň

 

Na posledný formačný deň sme si počkali len týždeň a opäť sme sa stretli v Lokci 4. júna 2016. V dnešný deň sme sa zoznámili so sv. Lujzou de Marillac, spoluzakladateľkou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (sestier vincentiek), ktoré organizujú a venujú sa nám počas týchto formačných dní. Od sr. Renáty sme sa dozvedeli o trpezlivosti ako zásadnej čnosti v našom živote. Páter Ondrej nám vysvetlil ďalšiu časť zo štatútov, išli sme na sv. omšu a po dobrom obede sme mali prednášku o Panne Márii ako dare Božej milosti.
Aj dnes sme neodišli bez modlitby ruženca a zasvätenia sa Panne Márii. Na tom to stretnutí sme odovzdali domácu úlohu – prosbu o prijatie do aktívneho členstva ZZM. Na stretnutia prichádzalo okolo 40 účastníkov
zo siedmych farností. Ako posledné stretnutie budú duchovné cvičenia.

Piaty formačný deň

 

vďační účastníci a členovia ZZM

 

zdieľajte - lajkujte :-)