Sviatok Panny Márie Zázračnej medaily 27. novembra

Na pamiatku zjavenia sa Nepoškvrnenej Panny Márie v kaplnke dcér kresťanskej lásky v Paríži v roku 1830, Sv. Otec pápež Lev XIII. dekrétom zo dňa 10. júla 1894, ustanovil zvláštny sviatok každoročne na deň 27. novembra pod menom Zjavenia Nepoškvrnenej Panny Zázračnej medaily.

Prvýkrát bol tento sviatok slávený 27. novembra 1894 veľmi slávnostne a okázalé. Slávnostným kazateľom v kaplnke Zázračnej medaily bol sám parížsky arcibiskup, kardinál Richard. Časť z jeho homílie: „V každom čase si Pán Boh ako prostriedky svojej dobroty zvolí viditeľné znaky. V Starom zákone to bol pohľad na ohnivého hada, ktorý uzdravoval Izraelitov na púšti. Koľko zázrakov sa stalo prostredníctvom dreva svätého kríža! V našich dňoch sa Bohu zapáčilo osvedčiť svoju zázračnú moc a dobrodenie Zázračnou medailou, ktorú presvätá Panna zjavila v roku 1830 a ktorá sa odvtedy rozšírila po celom katolíckom svete. Táto medaila je dnes všeobecne známa; nosí ju kňaz, vojak, dieťa, starec… Nesčíselné milosti, uzdravenia, obrátenia, ktoré Nepoškvrnená Panna touto medailou sprostredkovala, jej získali meno Zázračná medaila.“

Pri príležitosti hlavného sviatku Združenia Zázračnej medaily, Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily 27. novembra, mali vo farnostiach sv. omšu za členov ZZM, alebo si pripravili mariánsku pobožnosť, stretnutie s prezentáciu a svedectvami.

Môžete aj Vy požiadať pána farára a pripomenúť si tento sviatok vo svojej farnosti: modlitbou deviatnika k PMZM, spolu alebo jednotlivo, sv. omšou k úcte Panny Márie, modlitbovým stretnutím, či prezentáciou: sv. Katarína Labouré a Zázračná medaila. (všetko nájdete na našej stránke)

sestry vincentky