Návštevy vo farnostiach Oščadnica, Liesek, Lokca a Nitrianske Pravno

Štvrtok 17.11.2016 bol voľný deň, preto sme ho využili a stretli sa v Oščadnici na spoločnom programe – aktívni členovia ZZM Kysúc. Bolo to prvé stretnutie po formačných dňoch. Podelili sme sa o zážitky a skúsenosti zo života zasväteného Panne Márii. Prednášku nám predniesla sr. Renáta o vieroučnom posolstve Zázračnej medaily. Pozreli sme poučný film o prežívaní sv. omše, ktorý nás hlboko zasiahol a povzbudil k živému prežívaniu Eucharistie! Po ňom sme mali sv. omšu, pri ktorej sa nám prihpovoril aj miestny pán farár Ondrej Rašovec. Na konci sv. omše P. Ondrejovi Skočíkovi CM členovia ZZM poblahoželali k okrúhlim narodeninám, zaspievali a zahrali na harmonike. Po chutnom obede sr. Gemma sa cez prezentáciu fotiek podelila o svoju skúsenosť z medzinárodného stretnutia sestier v Paríži. Zvlášť nám predstavila Kaplnku zjavenia Panny Márie Zázračnej medaily a pozvala nás navštíviť tieto vzácne miesta! Na záver sme sa pomodlili spoločne ruženec. Bol to opäť deň plný radosti, pokoja a načerpania nových síl a povzbudenia do každodenných situácií života. Bohu vďaka, aj všetkým účastníkom! Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

V piatok sme pokračovali v návšteve ďalšej farnosti na Orave. Bola to veľká farnosť Liesek, kde sme po večernej sv. omši mali stretnutie. Pri sv. omši pán farár požehnal kaplnku Panny Márie pre piatu skupinku rodín. Veriaci – členovia ZZM nás milo prijali a vypočuli si prezentáciu o Panne Márii, o združení, o podomovej návšteve Panny Márie v rodinách a niekoľko svedectiev zo života na povzbudenie k veľkej dôvere a láske k Nebeskej Matke. S láskou nás prijal aj miestny pán farár. Rodina ZZM sa vo farnosti rýchlo rozrastá a postupne sa prihlasujú mnohé rodiny, ktoré chcú prijímať kaplnku Panny Márie do svojej domácnosti a tak si vyprosovať veľa milostí pre svoje rodiny!

V sobotu 19.11.2016 sme stretli v Lokci na spoločnom programe – aktívni členovia ZZM z Oravy. Aj tu bolo prvé stretnutie po formačných dňoch, kde sme sa podelili o zážitky a skúsenosti zo života zasväteného Panne Márii. Program bol ten istý ako na Kysuciach. Nech je Pán oslávený za každého člena združenia, ktorý je darom pre spoločenstvo ZZM na Slovensku. Prosíme Pannu Máriu, aby nám vyprosovala milosť podobať sa Jej a viedla nás k Ježišovi!

Ďalšou zastávkou tohto víkendu bola cesta do farnosti Nitrianske Pravno, kde sme sa už v sobotu zúčastnili na večernej sv. omši, kde sme predstavovali ZZM. Keďže to bola náročná cesta z Oravy, lebo veľmi pršalo, museli sme ísť pomaly. Stihli sme však záver sv. omše a tak sme mohli svoju misiu splniť. V nedeľu ráno sme pokračovali návštevou sv. omší vo farskom kostole, ale aj vo filiálkach Solka a Malinová, kde sme tiež v krátkosti porozprávali o ZZM a pozvali veriacich zapojiť sa do modlitieb za naše rodiny v prítomnosti Panny Márie cez podomovú návštevu kaplnky Panny Márie. V tejto farnosti pôsobili dlhé roky aj naše sestričky. V súčasnosti je tu malá komunita sestier. Slúžia v sociálnom zariadení pre ženy a vo farnosti. Popoludní sme mali v kostole dlhšie stretnutie. Cez prezentáciu sme podrobnejšie vysvetlili celú históriu Zázračnej medaily, Združenia Zázračnej medaily a apoštoláte podomovej návšteve Panny Márie. Po našom odchode sa vo farnosti vytvorili dve skupinky, v ktorých bude pravidelne Panna Márie putovať. 15. januára 2017 bol o. Jozef Garaj CM slávnostne požehnať dve kaplnky a odovzdal ich prvým rodinám. Nech je Panna Mária veľkým povzbudením a požehnaním pre každú rodinu, ktorá ju prijíme s veľkou láskou a dôverou. Nech vo svojom živote vidia malé i veľké každodenné zázraky!

sestry vincentky

 

zdieľajte - lajkujte :-)