Články

Návšteva farnosti Malé Uherce

V nedeľu 14. apríla 2024 nás v kostole sv. Anny v Malých Uherciach po sv. omši čakalo milé prekvapenie. Rehoľná sestra Mária zo ZZM prišla predstaviť putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá putuje po domácnostiach. Táto kaplnka prichádza na týždeň do domácnosti. Cieľom je, aby sa rodina stretávala pri tejto kaplnke a spoločne sa Čítať viac . . .

Požehnanie v Kamenici nad Cirochou

V našej farnosti sa 28. apríla 2024 konala milá slávnosť. V tento deň boli požehnané putovné kaplnky Panny Márie, pod vedením P. Jozefa Nogu z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Vo svojej homílii páter Jozef hovoril o mimoriadnom postavení Panny Márie v diele spásy. Aj Panna Mária bola učeníčkou Pána Ježiša, bola napojená na Čítať viac . . .

Návšteva v Rajeckej Lesnej

V nedeľu 21.4.2024 sa našej farnosti Rajecká Lesná dostalo veľkej milosti, pretože k nám zavítala vincentka sestra Gemma Blašková, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily. Už od rána sme sa na ňu veľmi tešili, pretože prišla, aby nám priblížila Pannu Máriu, ako rozdávateľku všetkých milostí. Veríme, že sa u nás – v bazilike Narodenia Panny Čítať viac . . .

Na Rajec sa dnes vylievali lúče milostí

Po tom, čo túto farnosť navštívila sr. Gemma a predstavila Združenie Zázračnej medaily, dnes 21. apríla 2024, pri sv. omši P. Jozef Noga – direktor ZZM požehnal a prvým rodinám odovzdal 14 kaplniek Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Naša radosť bola o to väčšia, že sme zažili ešte jednu výnimočnú udalosť – dnes bola Čítať viac . . .

Siedma kaplnka PM v Lendaku

V sobotu 28.10.2023 sme v Lendaku požehnali siedmu putovnú kaplnku Panny Márie zázračnej medaily. Všetci noví členovia sa tešia a nevedia sa dočkať, kedy príde kaplnka do ich domovoch. Verím, že budú všetci farníci mať vo veľkej úcte našu nebeskú Matku Pannu Máriu, ktorá nás ochraňuje na našich cestách života po všetky dni. Amen Ave Čítať viac . . .

Panna Mária vo farnosti Rudinská

V čase od 13. do 21. apríla 2024 prebiehali vo farnosti Rudinská Ľudové farské misie. Viedli ich pátri vincentíni Pavol a Ján. Už víkend predtým prišiel páter Pavol aj s mladými zo ZMM do farnosti, aby rozdali pozvánky po celej obci. V Nedeľu Božieho milosrdenstva prišla k nám do Farského kostola Panny Márie Fatimskej aj sestrička Alena, ktorá po svätých Čítať viac . . .