Návšteva vo farnosti Šintava

Takmer pred rokom som dala Matke Božej sľub, že ak sa môj syn uzdraví bez potreby operácie, zariadim, aby aj v našej obci putovala kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Panna Mária sa postarala o syna, a tak som začala plniť sľub. S veľkou vďakou v srdci sme poslednú januárovú nedeľu roku 2024 privítali v našej farnosti Šintava a na filiálke Vinohrady nad Váhom sestru Máriu zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre. Po svätých omšiach nám s láskou hovorila o Panne Márii, o zjaveniach svätej Kataríne Labouré a o podomovej kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily. Z tohto stretnutia sme si odniesli radosť, pokoj a nádej.

Ďakujeme, sestra Mária, a tešíme sa na požehnanie kaplniek, aby čo najskôr mohli putovať po domácnostiach.

Janka, Šintava

.