List prezidenta na Vianoce 2023

Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie.

Adventné obdobie sa zajtrajšou štvrtou adventnou nedeľou končí a my zároveň už v ten istý večer privítame nášho Spasiteľa Ježiša Krista v bezbrannom, nevinnom dieťati, uloženom v jasliach. Kým sa tak ale stane, pripomeňme si, čo tomu predchádzalo.

V čítaniach štvrtej adventnej nedele, ktorá je nazývaná nedeľou anjelov, anjelskou nedeľou, budeme počuť slová z časti Lukášovho evanjelia, keď Boh skrze anjela Gabriela oslovuje Pannu Máriu. „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1,28).

Keď sa Boh rozhodol prísť na svet, aby nás v prirodzenosti človeka spasil, potreboval na to matku. A ona oslovenie Boha prijíma, vedome a dobrovoľne plní vôľu Božiu. Vo chvíli zvestovania a potom už vždy.

Tak ako Pannu Máriu, tak Boh oslovuje aj každého z nás. Nepotrebujeme k tomu zjavenia, či zázraky, alebo nadprirodzené javy. Všetko čo potrebujeme, je mať otvorenú myseľ, srdce a vôľu, aby sme dokázali vnímať a plniť Božiu vôľu. A naša matka Panna Mária nám chce pri plnení jeho vôle pomáhať. Nezacláňa nám pohľad na svojho Syna, ale upriamuje náš pohľad priamo na neho. Je pre nás vzorom a posilou vo viere. Upriamme teda svoj pohľad na dieťa Ježiša. A neskončime len pri pohľade. Lebo iba samotný pohľad na dieťa narodené v jasliach nestačí. Dovoľme mu, aby sa narodilo v našich srdciach. A potom urobme všetko pre to, aby sa narodilo v srdciach našich blížnych.. v rodine, v susedstve, medzi priateľmi..

Nezabúdajme v týchto sviatočných chvíľach ani na núdznych, prinesme dieťa Ježiša aj k nim. Vo vľúdnom slove, v pomoci, v pozornosti. V realizovaní drobných skutkov milosrdnej lásky. Tak, ako to od nás vyžaduje naša vincentská charizma.

A na záver vám ešte vinšujem tak, ako je to u nás zvykom..

Vinšujem vám tieto sviatky, narodenia Krista Pána, aby vám dal Pán Boh zdravie, šťastie, božské požehnanie a po smrti kráľovstvo nebeské!

Požehnané prežitie Vianoc praje
Bc. Silvia Lehutová, prezident ZZM

K pozdravu sa pripájajú aj národný direktor ZZM P. Jozef Noga CM, sestra koordinátorka Agnesa Šurinová DKL, regionálne sestry Mária Gostíková DKL, Gemma Blašková DKL, Alena Jurkyová DKL a sestra Renáta Bezáková DKL, ktorá sa venuje službe vo formácii AČ.

 

List na stiahnutie TU!

.