Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule

Dátum vzniku vo farnosti: 27.3.2023
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)