farnosť Skýcov

Dátum vzniku vo farnosti: 25.6.2022
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)