Taška sv. Vincenta v Močenoku

Advent je obdobie pred Vianocami, je to čas, kedy sa pripravujeme na príchod nášho Pána Ježiša Krista na svet. Pri tejto príležitosti sme akosi bližšie k Bohu aj k ľuďom. Sme viac všímavejší a snažíme sa pomôcť tým, čo sú v hmotnej núdzi, a sú odkázaní na pomoc tých, ktorí sa majú s čím rozdeliť. V decembri 2019 sme sa pri tejto príležitosti rozhodli zrealizovať v našej farnosti zbierku trvanlivých potravín pod názvom „Taška sv. Vincenta“ (keďže ako ZZM patríme do Vincentskej rodiny). Pán dekan s nadšením prejavil záujem a podporil túto akciu. Pripravil plagát so sv. Vincentom pri jeho charitatívnej činnosti a s výzvou o zapojenie sa do tejto akcie. Dcéry kresťanskej lásky nám k tomu poskytli tašky
s logom „Taška sv. Vincenta“, ktoré sme umiestnili v zadnej časti kostola na stolíku v košíku aj s plagátikom s pokynmi. Tak mal každý, kto sa chcel zapojiť do tejto akcie, možnosť vziať si ju domov a naplniť trvanlivými potravinami.
V priebehu týždňa sa tašky plnili potravinovými darmi a prinášali k bočnému oltáru Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tešilo nás, že sa ľudia zapájali do tejto akcie, že ukázali skutočný záujem pomáhať, a to natoľko, že aj keď sa tašky minuli už v prvý deň, stále prinášali dary vo svojich taškách.

Následne sme obsah tašiek rovnomerne rozdelili pre rodiny podľa rozpisu, ktorý nám poskytli pracovníci Obecného úradu – boli to rodiny i samostatne bývajúci, ktorí poberali príspevok hmotnej núdze. Našli sa aj takí, ktorí napriek poberaniu príspevku v hmotnej núdzi, neboli odkázaní na pomoc. Naopak sme obdarili rodiny, ktoré síce príspevok nepoberajú, ale sú viacdetné, alebo sa o nich stará jeden z rodičov, pričom jeho zárobok je nižší.

.
Pri rozdeľovaní potravín sme si na každú tašku napísali meno rodiny, aby už samotné roznášanie bolo jednoduchšie.
Do tejto služby odovzdávania boli zapojení traja členovia ZZM. Vstupovali sme do domácností a pri každej tejto návšteve sme sa zapojili do evanjelizácie. Jeden v krátkosti predstavil projekt, ďalší rodine daroval obrázok s medailičkou Panny Márie a v krátkosti poinformoval o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré s výzvou k modlitbe, ktorá je na medailičke “Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“.

Ako vieme, sv. Vincent de Paul, bol zakladateľom charitatívnych diel, aj s týmto boli oboznámení a dostali pamätný obrázok z putovania jeho relikvií po Slovensku. Mali sme tú milosť relikvie sv. Vincenta privítať aj v našej farnosti.
Potom sme odovzdali naplnené tašky, ktoré vďačne a s radosťou prijali. Tretí člen ZZM zarecitoval koledu a spoločne sme im popriali požehnané Vianoce. Takto sme obdarili 29 rodín.

Na záver sa pán dekan poďakoval ľuďom, ktorí ochotne prinášali svoje dary, ako aj členom Vincentskej rodiny
za realizáciu adventného projektu, o ktorom si potom mohli podrobnejšie prečítať na výveske.

Sv. Vincent, oroduj za nás!

Janka Balážiová, aktívna členka ZZM