Návšteva vo farnosti Zohor a požehnanie kaplniek PM

O podomovej návšteve Panny Márie som mi rozprávala moja dobrá priateľka, ktorá kaplnku Panny Márie prijíma do svojej rodiny v jej farnosti, blízko našej dediny. Kedže Panna Maria Zázračnej Medaily mi je blízka už dlhé roky, potešila som sa jej návrhu, prijať kaplnku Panny Márie u nás doma s myšlienkou osloviť aj ďalšie rodiny. Na začiatku nás bolo päť rodín a boli sme súčasťou skupinky v priateľkinej farnosti.

.
Keďže mariánska úcta má v našej dedine dlhú históriu, rástla vo mne túžba zrealizovať vlastnú podomovú návštevu Panny Márie, tento úmysel som odovzdala do rúk „Mamy“.
Po nadviazaní kontaktu so sestričkami ZZM, konkrétne so sr. Gemmou, sme začali pripravovať návštevu sestričiek v našej farnosti, s láskavým dovolením nášho p. farára Komorného. Tento deň pripadol na 1. adventnú nedeľu 2019. Po svätej omši sa k veriacim prihovorila krátkym príhovorom sr. Renáta s pozvaním na popoludňajšie stretnutie.
Poobedie so sestričkami začal adventným koncertom, ktorý vytvoril sviatočnú atmosféru. Sr. Gemma a sr. Renáta s veľkou trpezlivosťou a ochotou vysvetľovali históriu zjavení Panny Márie sv. Kataríne Laboure, vznik Zázračnej medaily, jej význam a moc. Nakoniec predstavili veriacim podomovú návštevu Panny Márie. Všetko to umocnilo množstvo silných svedectiev.

.
Za necelý mesiac po návšteve sestričiek sa vytvorili 2 skupinky a mohli sme sa pripravovať na požehnanie vlastných kaplniek. Dátum pripadol na 12. 1. 2020. Svätú omšu celebroval páter Jozef Garaj, ktorý po svätej omši kaplnky požehnal a odovzdal do rodín.

Veríme, že každá rodina, ktorá prijíma Pannu Máriu vo svojej rodine, je pod jej neustálou ochrannou a obsiahne na jej príhovor milosti, o ktoré prosia, a že bude stáť pri každom v ťažkostiach a v súžení. Kiežby nás Jej prítomnosť pretvorila na lepších, pokornejších a vernejších Ježišovi a Jeho evanjeliu.
Sr. Gemma a sr. Renáta, ďakujeme Vám, nech Vás Pán za všetko požehnáva a Panna Mária ochraňuje.

Monika Jurkovičová
Farnosť Zohor

.

zdieľajte - lajkujte :-)