Návšteva vo farnosti Zuberec a požehnanie kaplnky PM

S myšlienkou pozvania Podomovej návštevy Panny Márie do našej farnosti prišiel náš duchovný otec Vladimír Bolibruch, ktorý sa s apoštolátom stretol v inej farnosti. So sestričkami dohodol stretnutie, ktoré sa konalo 24. novembra 2019 na slávnosť Krista Kráľa. Veľmi milá sr. Beáta zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul z Lokce nám počas dvoch nedeľných sv. omší predstavila históriu Zázračnej medaily, oboznámila nás so životom sv. Kataríny Labouré a s princípom putovania Kaplnky. Vyzdvihla význam spoločnej modlitby v rodine, modlitby, ktorá spája. Bolo úžasné si vypočuť svedectvá a zázraky, ktoré sa udiali tým, ktorí sa modlili k Panne Márii a verne nosili zázračnú medailu. Po sv. omši sme si mohli prevziať medaily. Termín prihlasovania sme dohodli do konca roka 2019.

.
Po uzatvorení prihlasovania, začiatkom januára, sme mali vytvorených 5 skupiniek. Keďže z minulosti sme mali skúsenosti, že u nás sa niektorí prihlasujú až keď majú sami nejakú osobnú skúsenosť, po konzultácii so sestričkami sme prihlásených prerozdelili do 6 skupín, pričom v každej bolo minimálne 20 domov (a ako sme predpokladali, o necelý mesiac sme mali všetky miesta v zoznamoch zaplnené). 14. januára 2020 prišiel do našej farnosti p. Ondrej Skočík CM, ktorý je zodpovedný za Združenie zázračnej medaily na Slovensku. Pri svätej omši nás povzbudil svojím príhovorom
a požehnal Kaplnky. Následne si prvých 6 rodín prevzalo Kaplnky Panny Márie, ktoré putujú po farnosti. Ľudia sa vždy tešia na čas, kedy k nim príde vzácna návšteva. Každá rodina, každý dom má svoje radosti, ale aj trápenia. Cítime,
že čas strávený spolu s rodinou v modlitbe je veľmi požehnaný. Existuje mnoho vecí, za ktoré treba Bohu poďakovať. Pevne veríme, že na príhovor Panny Márie vyprosíme veľa milostí pre naše rodiny, farnosť, Slovensko, a aj celý svet.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

Za farnosť Zuberec, Mária Šuriňáková