Návšteva vo farnosti Nová Baňa a požehnanie kaplnky PM

Celé toto krásne dielo Panny Márie v našej farnosti sa začalo tým, že ma oslovila moja kamarátka Jarka zo susednej farnosti, ktorá bola iniciátorkou založenia spoločenstva ZZM a putovnej kaplnky Panny Márie v ich farnosti. Doniesla mi potrebné materiály o ZZM a podomovej návšteve Panny Márie v rodinách. Poradila mi, ako to celé zrealizovať. Upozornila ma, že na všetko potrebujem súhlas a dovolenie pána farára. V modlitbe som všetko odovzdala Panne Márii, aby si to Ona zariadila aj u pána farára. Potom som navštívila nášho pána dekana a rozpovedala mu svoj úmysel a túžbu založiť vo farnosti toto spoločenstvo Panny Márie Zázračnej medaily. Snažila som sa ho stručne oboznámiť s apoštolátom putovania Panny Márie v rodinách. Hovorila som, aké to bude požehnanie pre našu farnosť, keď sa rodiny budú spolu stretať na modlitbe. Pán dekan nebol proti, a tak som si v duchu povedala: „Vďaka ti, Panna Mária, je to vybavené.“ Nakoniec som si povedala, že začnem o tom rozprávať, spisovať záujemcov, a potom uvidíme…

.
S pomocou Panny Márie sa dielo podarilo. Veľká vďaka patrí aj sestričkám vincentkám, ktoré v nedeľu 19. januára 2020 navštívili našu farnosť. Pri sv. omšiach a na popoludňajšej prezentácii nám porozprávali o zjaveniach Panny Márie sr. Kataríne Labouré, z ktorého vychádza tento apoštolát. Panna Mária túži rozdávať mnohé milosti rodinám a tým, ktorí ju s dôverou prosia. Boli sme povzbudení aj rôznymi svedectvami, čím sa veľmi zvýšil záujem o kaplnku Panny Márie.

.
Nakoniec v Novej Bani vzniklo 8 skupín po 25 členov. Putovná kaplnka Panny Márie tak navštívi 200 domácností dvakrát do roka. S pánom dekanom a s pátrom Jozefom Garajom CM sme sa dohodli na dátume požehnania kaplniek Panny Márie a ich odovzdania do rodín. Bolo to na Lurdskú Pannu Máriu, 11. februára 2020, vo farskom kostole. Nech je Bohu chvála. Panna Mária, rozprestri svoj ochranný plášť nad nami a vypočuj naše prosby. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Mária Firáková koordinátorka ZZM v Novej Bani