Stretnutie vo farnosti Viničné a požehnanie kaplnky Panny Márie

V nedeľu 17. marca 2019 sme navštívili farnosť bratislavskej arcidiecézy – Viničné. Srdečne nás privítal pán farár Štefan Alberty. Boli sme účastné na sv. omšiach, kde sme v oznamoch všetkým odovzdali zopár informácii o Združení a o Zázračnej medaile, ktorú sme aj rozdávali. Popoludní o 14:30 hod. bola krížová cesta, ktorú sa modlili birmovanci a po nej sme začali stretnutie s tými, ktorí prejavili záujem a chceli sa niečo viac dozvedieť o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návšteve Panny Márie cez prezentáciu a svedectvá.

.
V piatok 26. apríla, vo veľkonočnom týždni, navštívil túto farnosť P. Jozef Garaj CM, aby požehnal kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá začala svoju púť po rodinách, ktoré ju s láskou túžia prijímať do svojich domácnosti a vyprosovať si potrebné milosti a dary pre svoje každodenné situácie….

.
Ďakujeme! Nech všetko slúži na väčšiu česť a slávu Božiu! Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

vďačné sestry vincetky