Stretnutie vo farnosti Liptovské Revúce

V sobotu 29. marca 2019 o 10:30 hod., vo farnosti Liptovské Revúce, bolo v rámci duchovnej obnovy po misiách s pátrami Vincetínmi, naplánované stretnutie tých, ktorí prijímajú podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily do svojich domácností. Kaplnka bola požehnaná a odovzdaná rodinám počas misií vo februári 2018. Stretnutie sa uskutočnilo vo farskom kostole.  Prostredníctvom prezentácie sme porozprávali o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie a povzbudili sa niekoľkými svedectvami ako Panna Mária koná v rodinách, ktoré sa jej odovzdajú a dôverujú.

.
Ďakujeme za milé prijatie pánovi farárovi Milanovi Holíkovi a všetkým prítomným veriacim! Ešte v ten deň počas sv. omše P. Ondrej požehnal druhú kaplnku Panny Márie, aby začala svoju púť po rodinách. Nech je Božia pomoc, na príhovor Panny Márie, neustále prítomná vo všetkých rodinách a v celej farnosti!

vďačné sestry vincentky