Návšteva v Domovoch sociálnych služieb na Orave

V sobotu 30. marca 2019 popoludní sme navštívili Domovy sociálnych služieb v Oravskej Lesnej a v Zákamennom. Pozvanie sme dostali od pani riaditeľky JUDr. PhDr. Adriany Adamicovej. V zariadeniach je prítomná putujúca kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, pri ktorej sa obyvatelia modlia. Zhromaždili sme sa v jedálni, kde sme premietli krátke video o zjavení Panny Márie svätej sr. Kataríne Labouré. Ukázali sme im aj kaplnku zjavenia Panny Márie v Paríži a darovali sme im Zázračnú medailu, Zelený a Červený škapuliar, zaspievali sme si spolu piesne k úcte Panny Márie a porozprávali sme sa. Bol to krásny zážitok a radosť na oboch stranách.

.
Ďakujeme pani riaditeľke za jej obetavú službu, za svedectvo jej života a lásku k Panne Márii, ktorú odovzdáva obyvateľom aj zamestnancom týchto zariadení, ktoré má na starosti. Nech je Panna Mária citeľne prítomná v ich životoch, nech im vyprosí hojnosť milostí a lásky, ktorá privedie všetkých do neba. Cítili sme sa tu veľmi dobre a odchádzali sme s radosťou a obdivom za túto dôležitú službu ľudom.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

S vďačnosťou sestry vincentky