Stretnutie vo farnosti Nižná a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 31. marca 2019 sme prišli do farnosti Nižná na Orave na pozvanie pána farára Mgr. Štefan Hudáčka a rodín farnosti. Pri sv. omšiach v Nižnej a vo filiálke Zemianska Dedina, sme v krátkosti oboznámili prítomných veriacich o Zázračnej medaile, Združení Zázračnej medaily a s jeho apoštolátom – podomová návšteva Panny Márie.

.
Popoludní o 13:30 hod. sme zúčastnili Krížovej cesty v Zemianskej Dedine a po nej sme začali formačno – informačné stretnutie s prezentáciou o zjavení, o združení, podomovej návšteve Panny Márie, ktorá je požehnaním pre rodiny. Podelili sme sa aj s niekoľkými svedectvami pre povzbudenie ako dôverovať Panne Márii v duchovných aj telesných potrebách. Po nej sme stretnutie zopakovali vo farskom kostole v Nižnej o 16:30 hod. Veľmi ďakujeme za krásne prijatie, srdečnú atmosféru vo vytvorenom spoločenstve. Všetkých, s ktorými sme sa stretli, nech Panna Mária odmení za ich lásku a dobrotu!

.
Po našej návšteve sa vo farnosti vytvorilo šesť skupín rodín, ktoré túžia prijímať Pannu Máriu do svojej domácnosti; dve skupinky vo filiálke Zemianska Dedina a štyri v Nižnej. V stredu vo veľkonočnom týždni 24. apríla 2019 navštívil farnosť P. Ondrej Skočík CM, aby pri sv. omši slávnostne požehnal kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal prvým rodinám. Nech je Panna Mária povzbudením pre všetkých, ktorí majú otvorené srdce; nech je učiteľkou spoločnej modlitby v rodinách, aby si tak vyprosili potrebné milosti.