Projekt DePaul – varenie guľáša

Dobrovoľníci zo Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti Šurany sa teraz v pôste zapojili do projektu „DePaul.“ Tento projekt zrealizujú 3. apríla 2019, kedy pôjdu do nocľahárne DePaul v Bratislave variť guľáš pre chudobných, núdznych a ľudí bez domova. Na tento projekt prispeli mnohé rodiny, ktoré navštevuje kaplnka Panny Márie, ale aj iní dobrodinci. Všetkým Pán Boh zaplať za pomoc a ochotu pri realizácii tohto projektu, za všetky finančné dary, ochotu a otvorené srdcia pre chudobných.

.
Nedá mi nenapísať a nepoďakovať sa všetkým dobrovoľníkom po včerajšom večeri. V prvom rade veľké ĎAKUJEM za všetku ochotu, čas a láskavé srdiečka. Boli sme jedna úžasná partia. Skvelá atmosféra a chuť urobiť niečo, čo povzbudí toho druhého a inému zase utíši hlad. Spätná väzba vďaky od ľudí, kvôli ktorým sme tam boli, ich zvedavé pohľady a otázky, oči plné potreby pomôcť a nesmelé úsmevy, boli dostatočným poďakovaním za to máličko, čo sme im poskytli. Ale tomu sa hovorí LÁSKA. Bol to naozaj zmysluplne využitý ČAS, nezabudnuteľná SKÚSENOSŤ a POVZBUDENIE do ďalších dní, že to nebolo zbytočné, márne, a že sa oplatí pre takéto chvíle „strácať“ čas. Viem, že pre všetkých z nás to bol čas venovaný Ježišovi. Na budúci týždeň organizuje ZZM v našej farnosti materiálnu zbierku pre DePaul.

Bohu buď česť a chvála za to.
S láskou Alenka.

 

zdieľajte - lajkujte :-)