Pôstna duchovná obnova v Snine

13. apríla 2019 – v sobotu pred Kvetnou nedeľou – bola naším cieľom farnosť Snina, kde sa konala pôstna duchovná obnova, ktorú dávali naši pátri vincentíni. V tento deň bol priestor pre členov Združenia Zázračnej medaily, teda pre všetkých, ku ktorým pravidelne prichádza kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily do domácnosti. Vo farnosti je 7 skupín. Deň sa začal modlitbou bolestného ruženca so zamysleniami: „Vložiť – spolu so sv. Katarínou Labouré – svoje ruky do lona Panny Márie a učiť sa od Nej mlčať, trpieť, modliť, poslúchať, plniť si svoje povinnosti, žiť zo Sviatostného Ježiša. Nasledovala sv. omša, ktorú celebrovali pátri misionári Ondrej a Tomáš.

.
Po sv. omši bolo pripravené malé agapé. Potom nasledoval krátky dokument o Zjavení Panny Márie sr. Kataríne Labouré a prezentácia o Združení a jeho význame pre naše rodiny. Sr. Renáta mala prednášku: „Ako ZZM prispieva k novej evanjelizácii v našich rodinách“. Odznelo aj niekoľko svedectiev. Nech je prítomnosť Panny Márie v našich rodinách a farnostiach veľkým požehnaním a radosťou; prostriedkom na oživenie lásky a úcty k Panne Márii, ktorá nás chce učiť lepšie žiť a viesť do neba. Ďakujeme veľmi pekne pánu dekanovi Alanovi Tomášovi za pozvanie na túto obnovu a láskavé prijatie a pohostinnosť rodinám, ktoré sú vedúcimi skupín, zvlášť pani MUDr. Homzovej a rodine Kurťákovej.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Vďačné sestry vincentky