Stretnutie vo farnosti Topoľčany

Dňa 1. mája 2019 popoludní o 15:00 hodine sa, po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva, uskutočnilo stretnutie vo farnosti Topoľčany. V kostole sme sa stretli s veriacimi, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domácností. V Topoľčanoch putuje kaplnka Panny Márie už 8 rokov, je tam 7 skupín. Cez prezentáciu sme si priblížili zjavenie Panny Márie sestre Kataríne Labouré, porozprávali sme o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Povzbudili sme sa niekoľkými svedectvami. Nech Panna Mária i naďalej drží svoju ochrannú a pomocnú ruku nad rodinami tejto farnosti. Nech vyprosí mnohé milosti, dôveru a lásku pre každú rodinu a celú farnosť! Ďakujeme pánu dekanovi za umožnenie tohto stretnutia, aj všetkým, s ktorými sme sa stretli; za láskavé prijatie a dobrotu, ktorú sme zakúsili.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

.
vďačné sestry vincentky