Duchovné cvičenia v Nitre

Dňa 3. – 5. mája 2019 sa v Nitre, v Provinciálnom dome sestier vincentiek, uskutočnil druhý turnus duchovných cvičení pre členov Združenia Zázračnej medaily. Viedol ich páter Jozef Garaj z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Tému prednášok čerpal veľa zo Sv. písma, z Božieho Slova a konkretizoval viaceré rady do života a do udalostí v živote. Veľa  hovoril o odovzdanosti do Božích rúk vo všetkých situáciách života, lebo my nevidíme do vecí, ale Boh vie, prečo to dopúšťa. Všetko môže byť pre naše dobro. Odporúčal prečítať si životopis P. Dolindu, ktorý je autorom Novény odovzdanosti. Niektoré účastníčky duchovných cvičení dostali ako darček túto knihu.

.
Zúčastnilo sa 30 členov z rôznych farností. Spoločne prežili silné a povzbudzujúce chvíle pri Ježišových nohách spolu s Pannou Máriou, aj pri sv. omši, adorácii, modlitbe ruženca a sviatosti zmierenia. Dokonca sa im darilo zachovať ticho počas týchto vzácnych dní. Jedna účastníčka vyslovila svoju radosť nasledovnými slovami: „Nech je oslávený Boh za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostávajú! A nech prinesú bohaté ovocie aj v našich životoch a v rodinách, v ktorých žijeme! Tešíme sa ďalšie stretnutie!“

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Vďační účastníci

 

zdieľajte - lajkujte :-)